Aktualności
Komunikaty

W związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności w życiu społecznym- Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach zaprasza do złożenia ofert cenowych na prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych z uczestnikami Klubu Seniora

PS.242.2.13.2019 zapytanie ofertowe rehabilitantPobierz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy PS.242.2.13.2019-Pobierz OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU fizjoterapiaPobierz...

W związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności w życiu społecznym- Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi Społeczne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii oraz socjoterapii. Więcej informacji w załącznikach.

Wybory Samorządowe 2018