Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji