2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jako święto obchodzony od 2004 roku. To dzień, w którym towarzyszą nam refleksje o pięknych kartach historii Polski.

Sprawmy, by obchody tego dnia z roku na rok były coraz bardziej widoczne i z dumą eksponujmy biało-czerwone flagi propagując polską tożsamość oraz symbole narodowe. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest przypinanie do ubrania tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych, która noszona była przez powstańców w XIX wieku.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

Co ciekawe, pierwszy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony był dzień po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Drugiego maja Polska świętuje również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.