500 zł na dziecko – sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o świadczenie

Program „Rodzina 500 plus” rusza od 1 kwietnia 2016 r. rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze.
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.
Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.
W Gminie Wymiarki postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
Więcej informacji na temat warunków nabywania prawa do świadczeń wychowawczych można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach, ul. Strzelecka 1 lub telefonicznie 68 360 43 84.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego – 500+

podręcznik 500+