Apel Wojewody Lubuskiego

DRODZY MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO!

W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi na najbliższe kilka (kilkanaście) dni wysokimi temperaturami, wprowadzone są ograniczenia w dostawie energii elektrycznej dla zakładów pracy. Związane jest to z niedoborem wody do chłodzenia bloków energetycznych (niskie stany wód w rzekach), planowaną konserwacją bloków energetycznych oraz planowym wyłączaniem starych bloków energetycznych.

W tej trudnej i od lat niespotykanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zwracam się do Mieszkańców Województwa Lubuskiego z apelem o określone zachowania:

  • Ograniczanie w miarę możliwości korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną lub ich całkowite wyłączenie w godzinach szczytu – od godz. 10.00 do godz. 17.00.
  • Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
  • W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.

A jednocześnie biorąc pod uwagę wysokie temperatury proszę o:

  • Otoczenie szczególną opieką osób starszych, samotnych.
  • Ograniczenie czasu przebywania na słońcu szczególnie osób starszych, dzieci w godzinach o największym nasłonecznieniu.
  • Przyjmowanie dużych ilości płynów, tak aby nie doszło do odwodnienia organizmu.
  • Zapewnienie wody zwierzętom.

W najbliższych dniach nie są prognozowane opady deszczu, które diametralnie zmienią obecną sytuację w rzekach oraz nie są prognozowane zmiany temperatur na niższe.

Wojewoda Lubuski
Katarzyna Osos