Strona główna » Teksty autora: sekretariat (strona 4)

Teksty: sekretariat

W związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności w życiu społecznym- Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi Społeczne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii oraz socjoterapii. Więcej informacji w załącznikach.

Zapytanie ofertowe PS.242.2.9.2019Pobierz Zapytanie ofertowe PS.242.2.10.2019Pobierz

W związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności w życiu społecznym- Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi Społeczne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje osoby na stanowisko: Lider/ opiekun Klubu Seniora oraz Lider/ opiekun Klubu Rodziny. Więcej informacji w załącznikach.

ogłoszenie o naborze na stanowisko Lider Klubu Seniora 26.07.2019 r.Pobierz ogłoszenie o naborze na stanowisko Lider Klubu Rodziny 26.07.2019 r.Pobierz