Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Wymiarki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja typu „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Wymiarki”

mająca na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych mieszkańców oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i turystycznej  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 82 380,00 zł
Kwota pomocy z umowy: 50 952,00 zł

Beneficjent: Gmina Wymiarki