Czysta woda w Lubieszowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że jakość wody pobranej z wodociągu w m. Szczepanów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

woda w Lubieszowie