Decyzje podatkowe

INFORMACJA Wójt Gminy Wymiarki jako organ podatkowy informuje, iż decyzje podatkowe na 2021 rok doręczane będą przez pracowników Urzędu Gminy Wymiarki w dniu od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00-20:00. W sobotę od 10:00 – 18:00.

Pracownicy doręczający decyzje nie będą pobierali od  podatników żadnych kwot pieniężnych. Doręczenie decyzji o którym mowa wyżej rozpocznie się od dnia

16 lutego 2021r.