Do 11 września można składać wnioski o oszacowanie szkód rolniczych spowodowanych przez suszę

susza

Urząd Gminy Wymiarki informuje, że Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Został powołany zespół komisji gminnej do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę.

Poszkodowani przez suszę producenci rolni posiadający uprawy w naszej gminie proszeni są o składanie wniosków z uwzględnieniem numerów działek i rodzaju roślin do dnia 11.09.2015 r. do Urzędu Gminy w Wymiarkach.