DODATEK OSŁONOWY Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii.

Wnioski do pobrania w OPS w Wymiarkach lub ze strony : Wymiarki.eu