Dożywianie – zapytanie ofertowe

Gmina Wymiarki zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług w zakresie żywienia w postaci przygotowania obiadu dwudaniowego. Żywienie prowadzone będzie w oddziałach przedszkolnych i szkolnych uczniów Szkoły Podstawowej w Witoszynie dla ok. 100 dzieci dla ok. 30 dzieci objętych pomocą społeczną.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

zał. 1 umowa najmu

zał. 2 umowa na świedcz.usług

zał. 3 oferta