Dzień Sołtysa

dzień sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim sołtysom z terenu Gminy Wymiarki wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzę dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Wojciech Olszewski

Wójt Gminy Wymiarki