Fundacja „Bory Dolnośląskie” zaprasza osoby, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie gminy Przewóz, gminy Wymiarki i gminy wiejskiej Żagań do wzięcia udziału w projekcie pn. „Partycypacja seniorów w życiu publicznym regionu Bory Dolnośląskie”.