Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku – możliwości i oczekiwania

Pani Maria Brygida Grzybowicz pełnomocnik wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi bardzo serdecznie zaprasza na spotkanie  w dniu 15 marca b.r. dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku, omówienie regulaminu oraz debatę na temat oczekiwań i możliwości Narodowego Instytutu Wolności.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl
ul. Podgórna 7, pokój 129
65-001 Zielona Góra
tel. + 48 6845 27 107,

kom.+ 48 601857166
e-mail: maria.grzybowicz@lubuskie.uw.gov.pl
http://www.lubuskie.uw.gov.pl