Głośna próba syren alarmowych

W czwartek, 10 grudnia 2015 r., w godz. 12.00 – 12.30 w miastach województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

W tym czasie nadane będą sygnały akustyczne:

–  ogłoszenie alarmu: modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,

–  odwołanie alarmu: ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Glosna_proba_syren_alarmowych/idn:14745.html