Gmina Wymiarki

Gmina Wymiarki (do 1954 r. Gmina Witoszyn) – gmina wiejska położona w otoczeniu lasów sosnowych Borów Dolnośląskich, usytuowana administracyjnie w  powiecie żagańskim, na południu województwa lubuskiego, w pobliżu granicy z Niemcami w odległości 12 km od przejścia granicznego Przewóz/Podrosche.

Powierzchnia gminy wynosi 6.309 ha, czyli 5,58% powierzchni powiatu żagańskiego. 64% stanowią lasy i zadrzewienia.

Gmina Wymiarki liczy ok. 2.400 mieszkańców. Jest to najmniejsza pod względem ludności gmina województwa lubuskiego.

W jej skład wchodzą miejscowości: Witoszyn, Witoszyn Górny, Lutynka, Silno Małe, Lubieszów, Lubartów i Wymiarki.

Przez teren gminy przebiega autostrada A18 prowadząca z Berlina do Wrocławia, Krakowa i dalej do Lwowa.

gminawymiarkimapa