Gospodarka odpadami – prawo miejscowe

 

Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  – zmieniona przez uchwałę Nr XXVII/156/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki.  (utracił moc)