Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019 – Gmina Wymiarki

Harmonogram do pobrania: Harmonogram-2019

Miejscowości: Wymiarki, Lutynka

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 9 KWIETNIA

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH:

miesiąc dzień miesiąca   miesiąc dzień miesiąca
Styczeń 8,25 Lipiec 12,24
Luty 8,21 Sierpień 8,23
Marzec 14,28 Wrzesień 6,18
Kwiecień 12,26 Październik 10,24
Maj 10,23 Listopad 15,29
Czerwiec 13,27 Grudzień 11,27

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH: (WSZYSTKIE RODZAJE PKT 1,2,3)

1. papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne,

2. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

3. odpady zielone i biodegradowalne (DRUGI TERMIN ODBIORU PKT 3)

miesiąc dzień miesiąca   miesiąc dzień miesiąca
Styczeń 2 Lipiec 1,15
Luty 1 Sierpień 1,16
Marzec 1 Wrzesień 2,19
Kwiecień 1 Październik 1,21
Maj 2,17 Listopad 4
Czerwiec 3,17 Grudzień 2

Miejscowości: Witoszyn, Witoszyn Górny, Lubieszów, Lubartów, Silno Małe

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 10 KWIETNIA

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH:

miesiąc dzień miesiąca   miesiąc dzień miesiąca
Styczeń 9,25 Lipiec 12,25
Luty 8,22 Sierpień 9,23
Marzec 14,28 Wrzesień 6,19
Kwiecień 12,26 Październik 11,25
Maj 10,24 Listopad 16,29
Czerwiec 14,28 Grudzień 12,27

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH: (WSZYSTKIE RODZAJE PKT 1,2,3)

1. papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne,

2. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

3. odpady zielone i biodegradowalne (DRUGI TERMIN ODBIORU PKT 3)

miesiąc dzień miesiąca   miesiąc dzień miesiąca
Styczeń 3 Lipiec 2,16
Luty 4 Sierpień 2,17
Marzec 4 Wrzesień     3,20
Kwiecień 2 Październik     2,22
Maj    6,20 Listopad 5
Czerwiec   4,18 Grudzień 3

ODBIÓR ODPADÓW W PSZOK:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „PEKOM” S.A.

ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00
oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 – 12:00

Aby oddać odpady w PSZOK należy wcześniej w Urzędzie Gminy Wymiarki odebrać formularz na przekazanie odpadu!