INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 lipca 2016 r. o warunkach ważności referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji

Zielona Góra, 2016-07-15

KOMISARZ  WYBORCZY
w Zielonej Górze

DZG.880-4/16

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 15 lipca 2016 r.

o warunkach ważności referendum gminnego w sprawie odwołania
Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) informuje się, że w wyborze w dniu 16 listopada 2014 r. odwoływanego organu tj. Wójta Gminy Wymiarki liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych) wyniosła 1.059, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 636 osób.

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Zielonej Górze

 

/-/ Bogumił Hoszowski