Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Wymiarki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Wymiarki w dniu 03 lutego 2016 r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 554/1 o pow. 0,0734ha, położonej w obrębie Witoszyn.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy Wymiarki (pok. Nr 2), tel. 683604212.