Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Witoszynie z dnia 9 października 2018 r.

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Witoszynie.