Informacja – usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania o nazwie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki”

https://bip.wymiarki.pl/164/Ochrona_srodowiska