Informacja uzupełniająca ws. podpisanej umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja ws. realizacji zadania – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.