Informacja w sprawie otrzymania dofinansowania „Zdalna szkoła+”