Informacja z otwarcia ofert na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” odbyło się w dniu 29.11.2016 o godz. 12:00.

Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 227 934,00 zł.

Oferty złożyli:

Nr oferty Firma (nazwa) lub

nazwisko wykonawcy

Adres wykonawcy Cena oferty Deklaracja składowania w RIPOK  w Marszowie

*zaznaczyć właściwe

Doświadczenie w latach
1 Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S A.

 

ul. Św. Brata Alberta 8,

68-200 Żary

 

227 934,00

 

TAK / NIE

 

25

 

Wójt
/-/ Wojciech Olszewski