Informacja – zakaz wstępu do lasu pod karą grzywny