Informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt ,, Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE