Jak dzielić budżet LGD Bory Dolnośląskie?

W Iłowej spotkali się włodarze wszystkich gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie włączając się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. To pierwsze rozmowy na temat zasad podziału pieniędzy pomiędzy przyszłe projekty gmin, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Od opracowania strategii zależy bardzo dużo. Trzeba też realnie zaplanować projekty i efektywnie podzielić środki, jakie LGD będzie miała do dyspozycji.
12182887_512810792214629_4771190759538894516_o
– Teraz trzeba zastanawiać się i zdecydować, co tak naprawdę chcielibyśmy i moglibyśmy jako gmina zrobić w ramach LGD za około 300 tys. zł przy uwzględnieniu wkładu własnego na poziomie nieco ponad 100 tys. zł – mówi wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski.

Swoje projekty mogą składać również stowarzyszenia z terenu 10 gmin, które mogą liczyć na 100 proc. dofinansowania, a także przedsiębiorcy, których wkład własny wyniesie 50 proc.