Apelujemy o skrócenie czasu dojazdu karetek

Pierwsze pismo do nowego Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z od Wójta Gminy Wymiarki Wojciecha Olszewskiego to przypomnienie ważnego problemu czasu dojazdu karetek do potrzebujących pomocy mieszkańców naszej gminy. Wspólnie z włodarzami Iłowej i Gozdnicy oraz radami gmin apelujemy o skuteczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.

pismo w sprawie karetki-1 pismo w sprawie karetki-2

 

Oświadczenie
Rady Gminy Wymiarki

w sprawie wyrażenia poparcia dla wprowadzenia
do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
oraz zakontraktowania w Lubuskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego
obsługującego teren gmin: Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i Przewóz.

 

Rada Gminy Wymiarki udziela poparcia dla działań zmierzających do wprowadzenia do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zakontraktowania w Lubuskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego obsługującego teren gmin: Iłowa, Wymiarki, Gozdnica i Przewóz.

Rada Gminy Wymiarki popiera równocześnie wspólny wniosek przyjęty w dniu 14 kwietnia 2015 roku przez Wójta Gminy Wymiarki – Wojciecha Olszewskiego, Burmistrza Miasta Gozdnica – Krzysztofa Jarosza, Burmistrza Miasta Iłowa – Pawła Lichtańskiego, Wójta Gminy Przewóz – Ryszarda Klisowskiego oraz Starostę Żagańskiego – Henryka Janowicza w sprawie wprowadzenia do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zakontraktowania w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego obsługującego teren gmin: Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i Przewóz.

Rada Gminy Wymiarki popiera także uzasadnienie wyżej wymienionego wniosku.

Zapewnienie czasów dojazdu określonych w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym możliwe jest wyłącznie poprzez przybliżenie miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego do gmin, w których przekroczenia te są największe. Czasy dojazdu Zespołu stacjonującego w Żaganiu do zdarzeń występujących w miejscowościach na terenie Gminy Wymiarki znacząco przekraczają bowiem czasy określone w art. 24 ww. ustawy, co stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów z naszej gminy.

Skrócenie czasu dojazdu do miejscowości leżących na terenie Gminy Wymiarki nie może odbyć się kosztem wydłużenia czasów dojazdu dla pozostałych mieszkańców powiatu tj. np. poprzez zmianę miejsca stacjonowania Zespołów zakontraktowanych na terenie Powiatu Żagańskiego. Wydaje się, że jedynym sposobem na poprawę sytuacji jest zwiększenie liczby Zespołów w ogóle lub takie ich rozlokowanie w województwie, które zapewni porównywalną liczbę wyjazdów do zdarzeń w przeliczeniu na liczbę Zespołów stacjonujących na danym terenie.