Komunikat w sprawie RODO

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wymiarki.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@wymiarki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki.