Komunikat w sprawie wody

Szanowni mieszkańcy Gminy Wymiarki, proszę o zgłaszanie przypadków występujących w Państwa nieruchomościach zanieczyszczeń pobieranej wody z sieci. Informacje przekazywane przez Państwa będą pomocne w ustaleniu, w jakich jeszcze fragmentach sieci konieczne jest wypłukanie odcinków wodociągów, by umożliwić Państwu jak najszybsze korzystanie z czystej wody. Informację prosimy zgłaszać pod nr tel. 68 360 4045 w. 22.

Od czasu usunięcia w niedzielę awarii głównego wodociągu prowadzone są płukania odcinków sieci wodociągowej. Z wczorajszego (11.09.2018 r.) spotkania z mieszkancami w Wymiarkach wiem, że woda w kranach jest coraz lepsza i że rozumieją Państwo, że po dużej awarii woda może lecieć z kranów brudna. Od kilku dni dokładamy starań, by wszystko było dobrze i się to krok po kroku udaje. Sytuacja jest pod kontrolą, jesteśmy w kontakcie z Sanepidem, prowadzimy ciągłe płukania, by możliwie szybko przywrócić normalny stan.

 

Wojciech Olszewski
Wójt Gminy Wymiarki

 

  1. Pogorszenie, jakości wody nastąpiło wskutek awarii sieci wodociągowej, która miała miejsce w niedzielę 9 września br. Po usunięciu awarii zostało przywrócone podawanie wody do sieci ok. godz. 18.00 wyżej wymienionego dnia oraz przystąpiono jednocześnie do płukania sieci.
  2. 10 września 2018 r. wskutek awarii systemu radiowego regulującego ilość wody podawanej do zbiorników wyrównawczych, zmniejszeniu uległa ilość wody znajdującej się w sieci, co przy trwającym procesie jej płukania miało wpływ na pogorszenie się jej jakości. Od chwili wystąpienia awarii systemu do momentu usunięcia uszkodzeń podawanie wody do zbiorników dozowane było ręcznie, co miało wpływ na skuteczność prowadzonego płukania sieci.
  3. Awaria systemu radiowego została zgłoszona 11 września 2018 r. do firmy Elektron S.C. z Zielonej Góry o godz. 7.30. Uruchomienie systemu nastąpiło 12 września 2018 r.. o godz. 11.30.
  4. Pomimo wyżej wymienionego uszkodzenia systemu radiowego kontynuowano płukanie sieci, co przy zmniejszonej ilości wody spowodowało ograniczenie skuteczności płukania we wszystkich miejscach.
  5. Proces płukania sieci w Gminie Wymiarki będzie kontynuowany, dopóki woda w sieci nie uzyska odpowiedniej jakości.
  6. W dalszym ciągu wykonywane codzienne płukanie filtrów na SUW.
  7. Z zebrania sołeckiego mieszkańców wsi Wymiarki, które odbyło się 11 września 2018 r. powzięto informacje, że ogólnie woda po awarii jest dobrej jakości, a występują tylko sporadyczne przypadki występowania jej zanieczyszczeń na nieruchomościach np. na końcówkach sieci i nieruchomościach położonych poniżej poziomu terenu.
  8. Na stronie gminy została umieszczona informacja z prośbą o zgłaszaniu do tutejszego urzędu występujących na ich nieruchomościach przypadkach zanieczyszczeń wody.