Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia dla Pana Zbigniewa Noskowicza Radnego Rady Gminy Wymiarki

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. J. Twardowski

Znalezione obrazy dla zapytania grafika kondolencje

Panu
Zbigniewowi Noskowiczowi
Radnemu Rady Gminy Wymiarki
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy
z powodu śmierci
Żony

składają
Wójt Gminy Wymiarki wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy i Radni Rady Gminy Wymiarki.