Konkursy LGD Bory Dolnośląskie

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie informuje, że został ogłoszony nabór na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 w następujących zakresach:

1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – pula dostępnych środków 62.727,08zł;

2) rozwój działalności gospodarczej – pula dostępnych środków 1.850.735,00 zł

Link do ogłoszeń http://bory.org.pl/