Konsultacje społeczne Program Ochrony Środowiska dla ŁZG na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r

Łużycki Związek Gmin przeprowadza konsultacje społeczne nad projektami „Program Ochrony Środowiska dla ŁZG na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla ŁZG na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.”. Uwagi o dokumentach proszę kierować na adres j.szary@wymiarki.pl