Konsultacje w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Wymiarki”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do dnia 16 września 2018r. będą trwały konsultacje w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Wymiarki na lata 2018- 2027”. Osoby chętne do zapoznania się z ww. dokumentem proszę o kontakt telefoniczny (68 360 43 84) lub osobisty w siedzibie Ośrodka. Dokument zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Wymiarki. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii.