Konsultacje w sprawie zmiany ulicy Świerczewskiego w Witoszynie

Wójt Gminy Wymiarki zaprasza mieszkańców ul. Świerczewskiego w Witoszynie
do konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy.

infor. dla mieszk. ul. Świerczewskiego

Karta_konsultacyjna_ul Świerczewskiego