Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przywrócenia nazwy urzędowej miejscowości Witoszyn Górny

Informuję, że w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 1630 na zebraniu wiejskim  w świetlicy wiejskiej w Witoszynie Górnym odbędą się konsultacje z mieszkańcami miejscowości Witoszyn Górny  w sprawie przywrócenia nazwy urzędowej miejscowości Witoszyn Górny.

Konsultacje będą polegać na postawieniu znaku „X” przy słowie „TAK” lub „NIE” na karcie konsultacyjnej, która będzie zawierać pytanie:

„Czy chce Pan/Pani przywrócenia nazwy urzędowej miejscowości Witoszyn Górny?”

Karty konsultacyjne będą wydawane na zebraniu wiejskim przez powołaną Komisję. Na zebranie proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacji są mieszkańcy zameldowani na terenie sołectwa. Szczegółowe informacje w sprawie konsultacji zawarte są w Zarządzeniu Nr 0050.80.2016 z dnia 29.11.2016 r. Wójta Gminy Wymiarki, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wymiarki.eu

Konsultacje są niezbędne do złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przywrócenie nazwy miejscowości.

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konsultacjach

                                       Wójt Gminy Wymiarki
/-/ Wojciech Olszewski

Do pobrania: