Kontakt

Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

tel. 68 360 40 45
fax 68 360 40 62, 68 360 40 45 w.13

Konto bankowe:
27 9658 0006 0000 0101 2006 0004

Wójt Gminy Wymiarki – Lech Miszewski
tel. 68 360 40 45 w.24
e-mail: wojt@wymiarki.pl

Skarbnik Gminy – Magdalena Kuros
tel. 68 360 40 45 w.23
e-mail: skarbnik@wymiarki.pl

Sekretarz Gminy – Krystyna Kumek
tel. 68 360 40 45 w.17
e-mail: sekretarz@wymiarki.pl

Referat Finansowy
tel. 68 360 40 45 w. 18
e-mail: podatki@wymiarki.pl, place@wymiarki.pl, 

Referat Administracyjno – Gospodarczy
tel. 68 360 40 45 w. 22, 68 360 42 12
e-mail: obronacywilna@wymiarki.pl,woda@wymiarki.pl, grunty@wymiarki.pl, j.dąbrowska@wymiarki.pl

USC

tel. 68 360 40 45, 68 360 40 45 w.21
e-mail: sekretariat@wymiarki.pl, obywatelskie@wymiarki.pl, oswiata@wymiarki.pl

Jak dojechać?