Kwalifikacja wojskowa 2017

24 marca 2017 r., od godziny 10³º, w Żaganiu, przy ul. Jana Pawła II 15 (siedziba Straży Miejskiej w Żaganiu) przeprowadzona zostanie  kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Wymiarki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  3. posiadaną dokumentację medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  4. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;
  5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Ewentualne pytania, wątpliwości należy kierować do inspektora ds. OC i ZK w Urzędzie Gminy Wymiarki osobiście w pokoju nr 2, telefonicznie pod nr 68/360 40 45, elektronicznie: obrona@wymiarki.pl