MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.Beneficjent projektu ,,Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”

realizowany w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Więcej informacji na stronie : http://akademiawspomagania2.pl/