Nowy Sołtys i nowa Rada Sołecka w Lutynce

18 lutego 2019 r. w Sołectwie Lutynka odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Nowym sołtysem został pan Piotr Pyziak. Na członków Rady Sołeckiej wybrano: panią Krystynę Rosleń, panią Wiktorię Czastek, pana Franciszka Kołomyjskiego, pana Piotra Pyziaka.