Nowy Sołtys i Rada Sołecka w Sołectwie Witoszyn Górny

W dniu 20 lutego 2019 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Witoszyn Górny. Sołtysem po raz drugi został pan Zbigniew Żabiński . Do Rady Sołeckiej wybrano panią Teresę Borowczak, panią Danutę Malik, pana Henryka Zamkotowicza, pana Mieczysława Skobelskiego i pana Zbigniewa Żabińskiego.