Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego /wyciąg/.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 października 2018 r.