Obwieszczenie – numery i granice okręgów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z uchwałą nr XLVI/193/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018  r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej uchwałą nr LII/217/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Wymiarki podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych
1
WYMIARKI: ul. Staszica
1
2
WYMIARKI: ul. Dworcowa, ul. Księcia Witolda, ul. Łąkowa
1
3
WYMIARKI: ul. Leśna, Osiedle Leśników,  ul. Pocztowa
1
4
WYMIARKI: ul. 1 Maja, ul. Kościuszki  od nr 1 do nr 7, ul. Wiejska, ul. Akacjowa
1
5
WYMIARKI: ul. Jodłowa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Strzelecka, ul. Świerkowa, ul. Dębowa
1
6
WYMIARKI: ul. Kościuszki od nr 8 do nr 29, ul. Sikorskiego, ul. Sobieskiego
1
7
WYMIARKI: ul. Kościuszki od nr 30 do nr 41, ul. Matejki, ul. Nadrzeczna
1
8
LUTYNKA
1
9
LUBARTÓW, SILNO MAŁE
1
10
WITOSZYN: ul. Żołnierzy II Armii WP od nr 1 do nr 16, ul. J. Słowackiego, ul. Leśna, ul. L. Waryńskiego, ul. M. Konopnickiej
1
11
WITOSZYN: ul. Żołnierzy II Armii WP od nr 17 do nr 51, ul. Szkolna, ul. Zacisze
1
12
WITOSZYN: ul. 1 Maja, ul. Żołnierzy II Armii WP od nr 52 do nr 73, ul. Ogrodowa
1
13
WITOSZYN: ul. Akacjowa, ul. Kombatantów
1
14
LUBIESZÓW
1
15
WITOSZYN GÓRNY
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy,  ul. Księcia Witolda 5, pok. nr 11 (sala narad), tel. 683604045.

 

Wójt Gminy Wymiarki

/-/ Wojciech Olszewski