Obwieszczenie Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 21 września 2018 r.

            Na podstawie art. 42b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuję, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, OHZ obwód nr 227, znajduje się u leśniczego Nadleśnictwa Wymiarki właściwego do spraw łowieckich, ul. Kościuszki 41, 68-131 Wymiarki. Pełne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej:  http://www.wymiarki.zielonagora.lasy.gov.pl/lesnictwa.

 

Wójt Gminy Wymiarki

/-/ Wojciech Olszewski

 

Obwieszczenie WG z 21.09.2018 r.