Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdził, że jakość wody pobranej z wodociągu w m. Borowe oraz m. Szczepanów odpowiada wymaganiom Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

http://wymiarki.eu/wp-content/uploads/2018/06/wodociąg-Borowe.pdf

 

http://wymiarki.eu/wp-content/uploads/2018/07/wodociąg-Szczepanów.pdf