Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody ujęcie w Borowym