Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.