Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -Stacja Uzdatniania Wody – Borowe