Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg BOROWE